CIELĘTA

Profesjonalny odchów krzyżówek ras mięsnych

W 2009 r. wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku bydła mięsnego w Polsce P.H.N ZODAR wprowadził  nową gałąź produkcji – profesjonalny odchów cieląt krzyżówek ras mięsnych. Przedsięwzięcie prowadzone jest z dużym rozmachem. Zatrudniono najlepszych specjalistów w dziedzinie odchowu cieląt, zaadaptowano istniejące budynki w celu stworzenia cielętom jak najlepszych warunków  zgodnych z standardami europejskimi. Opracowano specjalny dla Gospodarstwa system, ustalając specjalistyczne żywienie cieląt tzw. metoda skróconego odchowu, oraz postępowanie związane z profilaktyką weterynaryjną.

Na odpajalnie trafiają wyselekcjonowane cielęta z całego kraju o charakterystycznych cechach ras mięsnych. Ponadto aby udostępnić nasz produkt szerszej grupie odbiorców prowadzimy współpracę m.in. z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”.

W pełnym cyklu odchowu w  gospodarstwie jest ok. 700 szt. cieląt, gdzie 220 szt. znajduje się w odpajalni, a reszta w sąsiednich budynkach gdzie w kojcach grupowych cielęta osiągają wagę 150 kg. W celu zapewnienia płynności produkcji dbamy o to, aby obsada na każdym etapie cyklu produkcyjnego była maksymalna. Po zakończeniu procesu odchowu cielęta są w pełni przygotowane do pobierania wszelkiego rodzaju pasz stałych u odbiorcy.

Podstawowym celem odpajalni jest możliwie jak najszybsza zmiana cielęcia nieprzeżuwającego na przeżuwacza. Odchowywanie cieląt mieszańców w naszym gospodarstwie wymaga odpowiedniego żywienia. Chodzi tu nie tylko o uzyskanie jak najlepszych przyrostów, ale również o uzyskanie zwierząt z doskonałą wyrostowością, rozbudowanym przewodem pokarmowym gwarantującym pobieranie dużej ilości pasz objętościowych, doskonale wykorzystujące i wchłaniające składniki pokarmowe z pasz.

Dorosłe zwierzęta pozyskane z naszej firmy charakteryzują się  wysokimi przyrostami, gdyż ich odchów przebiegał bez zakłóceń. Podczas odchowu cielęta mają zapewnioną pełną profilaktykę: jak odpowiednie odpajanie, warunki zoohigieniczne, pomieszczenia, opiekę weterynaryjną oraz prawidłowe żywienie.