KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE
NA STRONACH INTERNETOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-NASIENNEGO ZODAR SP. Z O.O.

1. Co to są cookies?

Podobnie jak większość witryn internetowych, na stronach internetowych Przedsiębiorstwa Handlowo-Nasiennego ZODAR sp. z o.o. wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda, dzięki czemu strona ta może zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty.

2. Jakich cookies używamy?

Na stronach internetowych Przedsiębiorstwa Handlowo-Nasiennego ZODAR sp. z o.o. wykorzystujemy następujące pliki cookie:

  • gat – Jest to plik cookie dostarczany przez stronę trzecią, Google Analytics, w celu monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów i ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.  Ten plik wygasa najpóźniej po 10 minutach.
  • _gid, _ga – Są to pliki cookie dostarczane przez stronę trzecią, Google Analytics, w celu rozróżniania indywidualnych użytkowników naszej witryny internetowej i gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób z niej korzystają. Dzięki informacjom zbieranym przez te pliki dowiadujemy się m.in. o tym, ilu użytkowników odwiedziło naszą witrynę internetową i które strony były przez nich wyświetlane. Plik „_gid” wygasa po upływie 24 godzin, natomiast plik „_ga” – po upływie 2 lat od wyświetlenia naszej witryny internetowej.
  • catAccCookies – Ten plik cookie jest przez nas używany w celu odnotowania i zapamiętania zgody użytkownika naszej witryny internetowej na wykorzystywanie przez nią plików cookies. Dzięki stosowaniu tego pliku baner z informacją o plikach cookies nie będzie wyświetlany przy ponownych odwiedzinach naszej witryny internetowej przez tego samego użytkownika. Ten plik wygasa po upływie 30 dni od wyświetlenia naszej strony internetowej.

3. Jak kontrolować cookies?

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać.  Możesz usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się jednak okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna. Szczegółowe informacje dotyczące kontrolowania plików cookie dla popularnych przeglądarek internetowych znajdziesz na niżej wymienionych stronach internetowych:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

4. Administrator Twoich danych osobowych

Informacje zbierane przez pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie internetowej stanowią Twoje dane osobowe. Ich administratorem jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne ZODAR sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Ariany 21, 87-731 Waganiec, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 151971, o numerze identyfikacji podatkowej: 891-126-70-25. Możesz kontaktować się z administratorem listownie na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zodar@zodar.pl.

5. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe, gromadzone przez pliki cookie, w celach analitycznych i statystycznych, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania naszej witryny internetowej, a także w celu identyfikowania tych jej obszarów, które wymagają udoskonalenia.

Podstawą prawną dla przetwarzania przez nas tych danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego popularnie „RODO”).

6. Dobrowolność wyrażenia zgody i udostępniania informacji zbieranych przez cookies.

Wyrażenie zgody na instalowanie plików cookie na Twoim urządzeniu oraz udostępnianie za ich pośrednictwem Twoich danych osobowych jest zupełnie dobrowolne. Twoja zgoda na stosowanie przez nas plików cookie może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pliki cookie możesz samodzielnie kontrolować i usuwać przy pomocy ustawień Twojej przeglądarki. Możesz również wycofać udzieloną nam zgodę klikając TUTAJ.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zgromadzone przy pomocy plików cookie będą przechowywane przez okres 14 miesięcy od Twojej ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż do chwili wycofania przez Ciebie udzielonej nam zgody na stosowanie plików cookie.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie przekazujemy naszemu usługodawcy – Google LLC oraz innym spółkom z grupy Google – który przetwarza je w naszym imieniu w celu świadczenia na naszą rzecz usługi gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania naszej witryny (Google Analytics). W związku z powyższym Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w każdym innym kraju, w którym spółki z grupy Google oraz ich podwykonawcy utrzymują swoje obiekty, w tym w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie przez Google danych osobowych obywateli Unii Europejskiej odbywa się na zasadach określonych w programie Tarcza Prywatności UE-USA, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 12 lipca 2016 roku zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez podmioty, które przystąpią do tego programu. Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA są aktywnymi uczestnikami tego programu i przestrzegają wynikających z niego zasad ochrony prywatności, co potwierdza certyfikat dostępny na stronie internetowej https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Ponadto możemy również przekazywać Twoje dane osobowe:

– naszym pracownikom oraz członkom naszych organów, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby móc wykonywać nasze obowiązki ustawowe lub realizować nasze prawnie uzasadnione interesy;

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne oraz obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne lub platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doręczania przesyłek lub transmisji danych;

– podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

– wspólnikom spółki oraz upoważnionym przez nich osobom – w ramach przysługującego im na podstawie art. 212 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. ze zm.) prawa kontroli działalności spółki, w tym przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

9. Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia. Masz również prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz także zgłosić SPRZECIW wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw lub uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących warunków ich realizacji możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zodar@zodar.pl.