DAREKS - Grupa Producentów Bydła

W celu rozszerzenia swojej działalnośći Firma ZODAR dołączyła w 2010 r. do grupy producentów bydła DAREKS co zaowocowało podpisaniem umowy z Zakładami Mięsnymi w Morlinach na przygotowanie odchowanych cieląt w ramach programu opasu, który Zakłady Mięsne wprowadziły dla rolników.

Współpraca z Firmą DAREKS pozwoliła zwiększyć ilości odchowywanych cieląt o kolejne 75 pojedynczych stanowisk. Obeceni Odpajalnia posiada 240 pojedynczychstanowisk do odchowu cieląt.

ZODAR Sp z o. o., Ariany 21, 87-731 Waganiec, tel./fax: 54 283 03 36, 784 052 579, e-mail: zodar@zodar.pl